Данильчук Дмитро Васильович

Danylchuk D.V.Народився 29 червня 1979 року в Києві.

У 2001 році закінчив Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (відділення української мови та літератури). Навчався в аспірантурі цього ж навчального закладу, після закінчення якої захистив кандидатську дисертацію «Поетичний синтаксис Василя Стуса в аспекті художньої комунікації» (2007).

Працював у видавництві «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана.

В Інституті журналістики – з 2004 року. Серед наукових інтересів – стилістичний синтаксис; правописна проблематика; топоніміка в колі соціолінгвістичних питань; виражальні засоби публіцистики; культура журналістського мовлення.

Автор посібника “Український правопис: роздоріжжя і дороговкази“, текстів лекцій з “Українського правопису” (обидва видання – 2013). Відповідальний секретар оргкомітету щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій Інституту журналістики з проблем розвитку й функціонування української мови “Мова. Суспільство. Журналістика“, співупорядник збірників матеріалів цих конференцій (виходять щороку з 2008).

Хобі: києвознавство, поезія, музика.

E-mail: danylchuk@univ.net.ua

Серед основних праць:

1. Явища авторського синтаксису Василя Стуса в системі його ідіостилю // Вісник КНУ. Журналістика. 2006. Вип. 14. С. 50 – 55.

2. Мотив «кружляння» у ліриці Василя Стуса і його відображення у синтаксисі поетичного тексту // Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Вип. 321 – 322. Слов’янська філологія. С. 267 – 271.

3. Викладання української мови в обставинах конкуренції правописних концепцій // Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу : навч.-метод. посіб. / упоряд. : А.І. Мамалига, Ю.П. Єлісовенко; за заг. ред. В.В. Різуна. К. : Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. С. 326 – 332.

4. Альтернативний простір сучасної урбонімії: підходи до вивчення // Стиль і текст. 2009. Вип. 10. С. 52 – 64.

5. Вплив мас-медіа на врегулювання хронотопної відповідності сучасних міських топонімів // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2009. Вип. 46. Ч. І. С. 86 – 96 (у співавт. з А.І. Мамалигою).

6. Частотрансформовані фразеологізми як різновид штампів публіцистичного мовлення // Мандрівець. 2010. № 6. С. 54 – 59.

7. Експресивно-стилістичні можливості ініціальної абревіації в публіцистичному тексті // Наукові записки Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. К., 2010. Т. 39. С. 6 –10.

8. До питання про штампи журналістського мовлення // Українське журналістикознавство: термінологія, методологія і стандарти : зб. наук. праць / упоряд. Т. В. Скотникова, Г. В. Сухаревська; за наук. ред. проф. В. В. Різуна. К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. С. 62-64.

9. Булгаков и Конан Дойл, Булгаков и Честертон: «английские» параллели и аллюзии в романе «Мастер и Маргарита» [Электрон. документ] // http://uapryal.com.ua/bulgakov-i-konan-doyl-bulgakov-i-chesterton-angliyskie-paralleli-i-allyuzii-v-romane-master-i-margarita/ (06.2016)

10. Урбанонімічні перейменування в аспекті соціальної комунікації // Україна і світ: діалог мов та культур : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київський національний лінгвістичний університет, 30 березня – 1 квітня 2016 року). К. : Видавничий центр КНЛУ, 2016. С. 84-86.

11. Форма сучасного урбаноніма: критерії мовної нормативності
та комунікаційної досконалості // Стиль і текст. 2017. Вип. 1 (17). С. 60-72.

12. Площа Нємцова, вулиця Дудаєва, проспект Бандери… Перейменування як форма зовнішньополітичного демаршу // Мова. Суспільство. Журналістика : матеріали XXIV міжнародної науково-практичної конференції з питань функціонування і розвитку української мови (Київ, 2 листопада 2018). К. : Інститут журналістики, 2018. С. 25-28.